10. Podpisywanie i wysyłanie dokumentów zgłoszeniowych

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


System SPSAdmi automatycznie generuje dokumenty konieczne do wysłania do starostwa powiatowego. Dokumenty te pojawiają się w module Zgłoszenia, w zakładce Standard (rys. 1) Dokument generowany automatycznie po uruchomieniu kursu to Zgłoszenie rozpoczęcia kursu.


W celu prawidłowego skonfigurowania elektronicznej wysyłki dokumentów zgłoszeniowych należy najpierw upewnić się, że zostały uzupełnione dotyczące starostwa. W tym celu należy przejść do Administracji OSK, dalej Ośrodek/oddział, i tam sprawdzić czy zostało wybrane odpowiednie starostwo z listy starostw (rys. 1). Jeśli nie należy kliknąć zielony kafelek wybrać starostwo. Następnie zatwierdzamy zmiany przyciskiem "Aktualizuj ośrodek/oddział"


Rys. 1

W celu złożenia podpisu elektronicznego w module Zgłoszenia-Standard należy wybrać daną pozycję i kliknąć "Podpisz elektronicznie zaznaczony dokument". (Rys. 2) Dokument należy podpisać zgodnie z tą instrukcją. Wówczas dokument zostanie przeniesiony do kolejnej zakładki "Dokumenty podpisane"

Rys. 2

Dokumenty podpisane można wysłać bezpośrednio do starostwa. (Rys 3) Wówczas te dokumenty będą widoczne w zakładce "Dokumenty wysłane."

Rys. 3