6.1 Egzamin wewnętrzny on-line

OSK- dokumenty egzaminu wewnętrznego

Dla kursantów zapisanych do modułu Szkolenie ABCDT, istnieje możliwość zaplanowania egzaminu teoretycznego, który kursant będzie mógł odbyć na własnym koncie. Należy zaplanować dla niego egzamin zgodnie z instrukcją 6. Po zakończonym egzaminie w "Dokumentach" danego kursanta pojawi się informacja o zaliczonym lub niezaliczonym egzaminie wraz z pełnym arkuszem jego przebiegu. Aby wyświetlić arkusz odpowiedzi egzaminu wewnętrznego należy wybrać plik "Arkusz odpowiedzi- Egzamin- teoria...." rys. 1

Rys.1

Zostanie wówczas wygenerowany dokument zawierając przebieg egzaminu teoretycznego oraz arkusz do wypełnienia przebiegu egzaminu praktycznego, które zawierają miejsca na złożenie pieczęci i podpisu egzaminatora.

Kursant

Kursant o ustalonej godzinie powinien zalogować się na swoje konto spsadmi i przejść do strefy kursanta, gdzie pojawią się wszystkie zajęcia dla niego zaplanowane, w tym egzamin wewnętrzny. (rys. 2)

Rys. 2

Dalszy przebieg egzaminu wygląda podobnie jak w programie "Egzamin Wewnętrzny". Dane kursanta uzupełnione są automatycznie, wystarczy kliknąć przycisk "Start", aby przystąpić do rozwiązywania egzaminu. (Rys.3)

Rys. 3