7. RODO- zgody kursantów

W nawiązaniu do nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO, na Panelu Partnera został dodany moduł RODO. (Rys. 1) W opcji Kursanci zgody marketingowe kursantów.


Rys. 1


Po uruchomieniu kursu i zalogowaniu kursanta na jego koncie pojawią się zgody, które należy zaakceptować. Wówczas w module Rodo- kursanci pojawi się TAK w kolumnie zgoda z datą, kiedy została ona zatwierdzona. W przypadku kursantów, którzy takiej zgody nie wyrazili przy ich danych pojawi się NIE. (Rys. 2)