3.3 Książka ewidencji oraz rejestr zaświadczeń

Książka ewidencji

Kursanci zapisani na kurs w szkoleniu ABCDT trafiają automatycznie do rejestru książki ewidencji. Utworzenie książki zostało szerzej przedstawione w punkcie Utworzenie ewidencji osób szkolonych. W celu weryfikacji wpisów książki ewidencji należy przejść do szkolenia ABCDT i kliknąć opcję Ewidencji i dalej Książka Ewidencji (Rys.1) Aby zmienić pozycję kursanta w rejestrze należy kliknąć na żółty przycisk przy danym kursanci. Opcje wydruku książki ewidencji jest możliwa po kliknięciu przycisku szarego kafelka z kluczem po prawej stronie. (Rys. 1)


Rys. 1

Z tej pozycji istnieje możliwość sprawdzenia wszystkich książek ewidencji jak i również utworzenie nowej.


Rejestr Zaświadczeń

Po zakończonym kursie, po przejściu do dokumentów dla danego kursanta w Szkoleniu ABCDT, należy wybrać opcję Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w celu wstawienia takiego zaświadczenia. W momencie kiedy dokument zostanie wygenerowany pojawi się on w Rejestrze zaświadczeń. (Rys. 2)

Rys. 2

Uwaga. Rejestr wydanych zaświadczeń nie jest wymogiem prawnym.