2.4. Zmiana hasła

Zakładka "Zmiana hasła" służy do zmiana hasła do Panelu Partnera (rys. 1).


Rys. 1