2.1. Instrukcje

W zakładce "Instrukcje" zostały umieszczone instrukcje do Panelu Partnera (rys.1).


Rys.1