Moduł ten odpowiada za planowanie warsztatów doskonalenia zawodowego.