Moduł E-instruktor służy wykładowcom i instruktorom do zarządzania bazą pytań zadawanych przez kursantów oraz do udzielania odpowiedzi na te pytania. W module znajdują się różne opcję filtrowania wiadomości (Rys. 1):

 

Rys. 1


Chcąc udzielić odpowiedzi kursantowi należy kliknąć przy pytaniu zółty przycisk „Odpowiedz” (Rys. 2). Pojawi się okno, w którym będzie widnieć zgłaszający, slajd którego dotyczy pytanie, treść pytania oraz miejsce na odpowiedź. Po udzieleniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Wyślij odpowiedź”. (Rys. 2)


 

Rys. 2

Kursant będąc na swoim koncie, jeśli chce zadać pytania dotyczące danego slajdu musi kliknąć na opcję "Wiadomości" (Rys. 3)

Rys. 3

Wówczas będzie miał możliwość wpisania swoje pytania poprzez kliknięciu "Utwórz". Po wpisaniu wiadomości kursant zatwierdza ją przyciskiem "Wyślij" (Rys. 4)


Rys. 4