Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


Planowanie godzin jest niezbędnym elementem do prawidłowego wypełnienia elektronicznej karty przeprowadzonych zajęć. Dla kursów bez e-kursu należy zaplanować wszystkie zajęcia, czyli wykłady, zajęcia z pierwszej pomocy, cko oraz jazdy. Zajęcia planujemy w module Kalendarz.

W celu zaplanowania jazdy należy zaznaczyć (kliknąć kursorem) dany dzień w module Kalendarz. Automatycznie pojawi się okno „Dodaj wydarzenie” (Rys. 1). Kolejnymi krokami do prawidłowego wypełnienia pól wydarzenia są:

Aby zaplanować wykłady dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu należy utworzyć okno wydarzenia w Kalendarzu, następnie wybrać zakładkę „Wykłady w Super OSK”. System SPSAdmi pozwala na zaplanowanie dla kursów prowadzonych za pomocą e-learningu dwóch rodzajów zajęć: Pierwszej Pomocy i CKO (Czynności Kontrolno-Obsługowe). Całość wydarzenia zatwierdzamy przyciskiem "Zapisz".

Rys. 1