Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Current »

Rozpoczynając pracę z systemem SPSAdmi należy dokonać konfiguracji danych dotyczących ośrodka szkolenia. Do tego służy moduł Administracja OSK (rys. 1). Konfiguracja dotyczy kadry, zasobów oraz ośrodka.

  • No labels