Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


System SPSAdmi automatycznie generuje dokumenty konieczne do wysłania do starostwa powiatowego. Dokumenty te pojawiają się w module Zgłoszenia, w zakładce Standard (rys. 1)

Dokument generowany automatycznie po uruchomieniu kursu to Zgłoszenie rozpoczęcia kursu.

 

Rys. 1

W celu podpisania dokumentów należy zaznaczyć wybrany dokument/dokumenty, następnie klikając w zielony prostokąt „Podpisz elektronicznie zaznaczone dokumenty” (rys. 1). Po podpisaniu dokumentu, należy przejść do zakładki „Dokumenty podpisane” (rys. 2). W tym miejscu jest jeszcze możliwość usunięcia dokumentu (w tym celu należy kliknąć przycisk czerwony kwadrat z koszem). Jeżeli dokument jest prawidłowy, należy go zaznaczyć i kliknąć w zielony prostokąt „Wyślij zaznaczone dokumenty”. Po wysłaniu dokumentów będzie można je odnaleźć w zakładce „Dokumenty wysłane”. 

  • No labels