Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w SPSADMI został dodany moduł RODO (Rys. 1), w którym istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu aktywacji pakietu zawierającego moduł RODO należy skontaktować się z działem handlowym.


Rys. 1

  • No labels