Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Kursant będąc na swoim koncie, jeśli chce zadać pytania dotyczące danego slajdu musi kliknąć na opcję "Wiadomości" (Rys. 1)

Rys. 1

Wówczas będzie miał możliwość wpisania swoje pytania poprzez kliknięciu "Utwórz". Po wpisaniu wiadomości kursant zatwierdza ją przyciskiem "Wyślij" (Rys. 2)


Rys. 2


Moduł E-instruktor służy wykładowcom i instruktorom do zarządzania bazą pytań zadawanych przez kursantów oraz do udzielania odpowiedzi na te pytania. W module znajdują się różne opcję filtrowania wiadomości (Rys. 3):

  • Od kursantów: pokazuje wszystkie pytania zadane przez kursantów, na które jeszcze nie udzielono odpowiedzi, co pozwala zapoznać się z wymagającymi reakcji pytaniami bez przeglądania całej historii zgłoszeń;
  • Z odpowiedzią: pokazuje wszystkie pytania, na które kursantowi została już udzielona odpowiedź;
  • Zamknięte bez odpowiedzi: pokazuje listę pytań, które z jakichś względów zostały zamknięte ale nie została udzielona na nie odpowiedź;
  • Wszystkie: pokazuje wszystkie zgłoszenia zarejestrowane przez system.

 

Rys. 3


Chcąc udzielić odpowiedzi kursantowi należy kliknąć przy pytaniu zółty przycisk „Odpowiedz” (Rys. 3). Pojawi się okno, w którym będzie widnieć zgłaszający, slajd którego dotyczy pytanie, treść pytania oraz miejsce na odpowiedź. Po udzieleniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Wyślij odpowiedź”. (Rys. 4)


 

Rys. 4

  • No labels