Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


Moduł Rozliczenia służy do wprowadzania wpłat od kursantów. W celu zapisania danej wpłaty, należy wejść do modułu Rozliczenia, następnie kliknąć na zielony przycisk „+ Dodaj wpłatę” (rys. 1).


 

Rys. 1

Po kliknięciu na zielony przycisk „+ Dodaj wpłatę”, pojawi się okno „Dodawanie wpłaty” (rys. 2). Należy uzupełnić poniższe dane:

  • Kursant: kursanta można wybrać z listy rozwijanej;
  • Tytuł operacji: np. Wpłata "Imię i Nazwisko kursanta";
  • Data operacji;
  • W odniesieniu za: z listy rozwijanej można wybrać kurs za jaki jest wpisywana wpłata;
  • Kwota operacji;
  • Uwagi do operacji.

 

Rys. 2

Klikając na moduł Rozliczenia można edytować daną wpłatę (klikając na zielony kwadrat z ołówkiem) lub ją usunąć (klikając na czerwony kwadrat z koszem) (rys. 1).

  • No labels