Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Moduł Szkolenie ABCDT służy do zapisywania kursantów, którzy będą ewidencjonowani w Ośrodku. Oznacza to, że dla kursantów zapisywanych w tym module, kursant jest zapisywany w książce ewidencji osób szkolonych itp. W tej zakładce istnieje możliwość dodawania kursantów na szkolenia w dowolnej konfiguracji. Istnieje możliwość dodania kursantów za równo na szkolenia podstawowe jak i uzupełniające. W dalej części zostanie przedstawiona instrukcja wraz ze wskazaniem poszczególnych funkcjonalność narzędzia.

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.

  • No labels