Title: 15. Obsługa kursów w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów i wykładowców  
Author: Adam Włodarczyk Jan 13, 2015
Last Changed by: Anna Wróblewska Apr 26, 2018
Tiny Link: (useful for email) https://e-kierowca.atlassian.net/wiki/x/XYCW
Export As: Word · PDF  
Labels
There are no labels assigned to this page.
Page Permissions
Page restrictions:
  • Only users in group Wsparcie can edit this page. (set by Anonymous at Jan 26, 2015 10:16)
  • Only users in group administrators can edit this page. (set by Adam Włodarczyk at Jan 26, 2015 10:16)
  • Only Adam Włodarczyk can edit this page. (set by Adam Włodarczyk at Jan 26, 2015 10:16)
  • Only Weronika Bałszan can edit this page. (set by Anna Wróblewska at Apr 27, 2018 13:30)
  • Only Anna Wróblewska can edit this page. (set by Anna Wróblewska at Apr 27, 2018 11:22)