Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Aby dodać Partnera należy wejść do modułu Administracja, w zakładkę „Kadra”, następnie przycisnąć przycisk „Dodaj pracownika +” i uzupełnić dane personalne (rys. 1). W celu uzyskania ID Partnera należy poprosić swojego e-Partnera o jego podanie (instrukcję jak uzyskać ID Partnera znajduję się w pkt. 15.1 Instrukcji). Podany przez partnera „ID Partnera” należy wpisać w oznaczone pole „ID Partnera”. Pole „Partner” uzupełni się automatycznie. W celu zatwierdzenia danych należy kliknąć przycisk „Zapisz”.

 Image RemovedImage Added

Rys. 1

...

titleUwaga!

...