Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W module Testy on-line również istnieje możliwość monitorowania i śledzenia postępu. Wybierając podmoduł Kursanci, mamy możliwość jak we wcześniejszych modułach podglądu postępu kursanta. (Rys. 4) Wykres wskazuje, ile egzaminów zostało zaliczonych lub nie zaliczonych przez kursanta.

Image Added

Rys. 4