Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W celu złożenia podpisu pod zajęciami teoretycznymi, kursant musi zalogować się na swoje konto. Dane do logowania otrzymuje na maila w momencie uruchomienia szkolenia. Po zalogowaniu na głównym widoku widzi wszystkie zajęcia teoretyczne, które należy podpisać klikając "Podpisz wykład". (Rys. 2)


Rys.2


Zajęcia praktyczne

Podpis pod zajęciami praktyczyni tj. jazdami kursant składa za pośrednictwem konta instruktora.  Szczegółowa procedura dokonania takiego podpisu jest opisana w pkt. 5.1 instrukcji.