Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W nawiązaniu do nowego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO, na Panelu Partnera został dodany moduł RODO. (Rys. 1) Znajdują się tam zgody na przetwarzanie danych zgodnie z RODO, jakie wyrazili kursanci.

Image Removed

...

W opcji Kursanci zgody marketingowe kursantów.


Image Added

Rys. 1


Po uruchomieniu kursu i zalogowaniu kursanta na jego koncie pojawią się zgody, które należy zaakceptować. Wówczas w module Rodo- kursanci pojawi się TAK w kolumnie zgoda z datą, kiedy została ona zatwierdzona. W przypadku kursantów, którzy takiej zgody nie wyrazili przy ich danych pojawi się NIE. (Rys. 2)

Image Added