Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w SPSADMI został dodany moduł RODO (Rys. 1) który , w którym istnieje możliwość prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu aktywacji pakietu zawierającego moduł RODO należy skontaktować się z działem handlowym.

...