Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu zalogowania się do Panelu Partnera, należy w przeglądarce internetowej otworzyć stronę www.e-kierowca.pl, następnie przejść do zakładki Panel Partnera (rys. 1).


Image Modified

Rys. 1


Logując się do systemu należy wpisać login i hasło, które zostaną wysłane mailem podczas rejestracji ośrodka (rys. 2).Image Modified

Rys. 2