Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Po założeniu kursu, należy przejść do zakładki "Lista kursantów", w celu przypisania kursanta do kursu . Zależy i kliknąć pole "Dodaj kursanta" (Rys.1)

...

Rys. 1


Po przypisaniu profilu, część pól w formularzu zapisu kursanta, zostanie uzupełniona automatycznie, pozostałe . Pozostałe pola oznacz należy uzupełnić samodzielnie. W celu udostępnienia kursantowi materiału należy wpisać kod w pole „E-kurs kod” (operacja dotyczy jedynie ośrodków głównych z wyłączeniem e-partnerów) (Rys. 2). Podczas wpisywania danych kursanta w polu "Dane do logowania" jest automatycznie wygenerowany login oraz hasło kursanta, które można ustawić, by było hasłem jednorazowy. Uzupełniając w formularzu pole "E-mail" mailem kursanta umożliwiamy mu samodzielne korzystanie z opcji przypomnienia hasła oraz otrzymanie danych do logowania w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu poprawności wpisanych danych należy je zatwierdzić, klikając przycisk „Dodaj kursanta do kursu”.

...

Kursanta można usunąć jedynie z kursu planowanego (kursu, to znaczy z kursu który nie został rozpoczęty)W tym celu należy wejść przejść do modułu Szkolenia ABCDT, następnie zakładka „Kursy”, z listy rozwijanej należy wybrać „Planowane”.  Klikając na zielony kwadrat z ołówkiem przy wybranym kursie, edytujemy kurs. Kolejno przechodzą do zakładki „Lista kursantów” wybieramy czerwony kwadrat z koszem „Usuń kursanta”. (Rys 43)  W tym momencie możemy wrócić do listy kursów planowanych i usunąć kurs.

Image Removed

...