Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu uruchomienia kursu, należy wejść do modułu Moje E-kursy, następnie kliknąć Uruchom kurs (rys. 1).

...

Każdy kurs podzielony jest na tematy , a one z kolei na Naukę i Ćwiczenia. W celu uruchomienia danego tematu należy kliknąć na przycisk Nauka (rys. 2). Zakładkę Ćwiczenia będzie można uruchomić w momencie, gdy Nauka zostanie zaliczona przynajmniej na poziomie 50% szkoleniaRys. 2


Materiał składa się ze slajdów, z których każdy zostaje zaliczony po 5 sekundach wyświetlania. Informacją potwierdzającą, że dany slajd został zaliczony jest zielony znaczek check (). Każdy slajd posiada lektora, który czyta znajdujący się przy nim tekst. W celu uruchomienia Aby uruchomić lektora należy kliknąć na ODSŁUCHAJ. Po zapoznaniu się z danym slajdem należy przejść do kolejnego, klikając na strzałkę w prawo. Aby cofnąć się do poprzedniego slajdu należy kliknąć strzałkę w lewo. 

...

Po zakończonej Nauce należy przejść do Ćwiczeń (rys. 4). Ćwiczenia zostały skonstruowane w formie testu jednokrotnego wyboru. W celu przejścia Przejście do kolejnego tematu należy zaznaczyć jest możliwe dopiero po zaznaczeniu co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi. 

...