Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Szkolenie dla kierowcy;
  • Szkolenie dla pracownika magazynu;
  • Szkolenie dla kierowcy i pracownika magazynu;.

W celu zakupienia lub aktywacji materiału należy przejść do modułu Oferta E-kursów. Przy e-kursie, który nas interesuje klikamy Kup lub Aktywujaktywuj (rys. 1).


Rys.1

Jeżeli posiadamy już kod aktywacyjny, należny należy go wpisać w ramkę Kod aktywacyjny, następnie kliknąć Użyj (rys. 2). Zakupiony materiał znajduje się w module Moje E-kursy.

...

Jeżeli nie posiadamy kodu, należy wybrać opcję Zakup kursu i kliknąć Złóż zamówienie (rys. 3).

 

Rys. 3

Kolejno W następnym kroku należy potwierdzić złożone zamówienie. System automatycznie przekieruje do strony gdzie będzie można wybrać swój bank i dokonać płatności. Po zaksięgowaniu płatności e-kurs zostanie włączony automatycznie. Zakupiony materiał znajduje się w module Moje E-kursy.

Po wykupieniu kursu należy uzupełnić dane do faktury w module Profil (rys. 4).

...