Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W podglądzie modułu "Strona Główna" można w szybki sposób przejść do edycji treści serwisu www. Aby to zrobić należy kliknąć na znak "klucza" przy danej sekcji (rys. 1).

...