Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Strefa OSK to usługa dedykowana właścicielom i zarządzającym ośrodkami szkolenia kierowców. Specjalnie Przygotowane specjalnie dla nich przygotowane i zamieszczone tu mechanizmy zapewnią dostęp do narzędzi i usług niezbędnych do funkcjonowania Twojego OSK w internecieInternecie.