Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

System SPSAdmi automatycznie generuje dokumenty konieczne do wysłania do starostwa powiatowego. Dokumenty te pojawiają się w module Zgłoszenia, w zakładce Standard (rys. 1).W zależności od zadeklarowanego sposobu wysyłki dokumentów do starostwa powiatowego, należy wejść odpowiednio:

...

...

Dokument generowany automatycznie po uruchomieniu kursu to Zgłoszenie rozpoczęcia kursu.

 Image RemovedImage Added

Rys. 1

W celu podpisania dokumentów należy zaznaczyć wybrany dokument/dokumenty, następnie klikając w zielony prostokąt „Podpisz elektronicznie zaznaczone dokumenty” (rys. 1). Po podpisaniu dokumentu, należy przejść do zakładki „Dokumenty podpisane” (rys. 2). W tym miejscu jest jeszcze możliwość usunięcia dokumentu (w tym celu należy kliknąć przycisk czerwony kwadrat z koszem). Jeżeli dokument jest prawidłowy, należy go zaznaczyć i kliknąć w zielony prostokąt „Wyślij zaznaczone dokumenty”. Po wysłaniu dokumentów będzie można je odnaleźć w zakładce „Dokumenty wysłane”. W tym miejscu jest możliwość sprawdzenia statusu zgłoszenia, poprzez kliknięcie w zielony prostokąt „Sprawdź status zgłoszenia” lub żółty kwadrat z kartką (rys. 3). Jeżeli zgłoszenie zostanie odebrane przez urzędnika będzie widniał przy nim status „Potwierdzenie dostarczenia”. W momencie zaakceptowania dokumentu przejdzie on do zakładki „Zgłoszenia zaakceptowane”. Jeżeli dokument zostanie odrzucony, wówczas jego status będzie brzmiał „odrzucony”. W takim przypadku należy poprawić dokument i wysłać ponownie.

 Image Removed

Rys. 2

 

...

 Image Removed

...