Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Karta elektroniczna jest uzupełniana na podstawie zajęć, jakie zostały zaplanowane w Kalendarzu dla danego kursanta. Więcej informacji na temat dodawania zajęć teoretycznych i praktycznych zostało zamieszczonych w punkcie "4. Kalendarz, harmonogram zajęć kursanta." Każde z zaplanowanych zajęć są widoczne w harmonogramie kursanta i kalendarzu (Rys. 2). Zarówno kursant jak i osoba prowadząca dane zajęcia ma obowiązek złożyć podpis w momencie odbycia zajęć. Sposób składania podpisu zostanie szczegółowo przedstawiony w dalszej części. Te czynności rzutują na prawidłowe wypełnienie dokumenty karty przeprowadzonych zajęć. Ponadto dla kursów z e-kursem liniowym (Super OSK) dane dla zajęć teoretycznych są pobierane z logowań kursanta na konto, gdzie wykonuje szkolenie. Dla pozostałych rodzajów kursów należy rozpisać wszystkie zajęcia w kalendarzu.


Rys. 12

Kursant po zalogowaniu na swoje konto również ma możliwość śledzenia harmonogramu, gdzie są wypisane najistotniejsze dane. (Rys.23)

Rys.23

Zajęcia teoretyczne

Zaplanowane w kalendarzu zajęcia pojawiają się na koncie instruktora w zakładce "Elektroniczna karta" (Rys. 34) każdy instruktora w celu złożenia podpisu jest zobowiązany zalogować się na swoje konto spsadmi. Wykładowca może złożyć podpis w dowolnym momencie, również po zakończonych zajęciach. Po zakończonych zajęciach i złożonym podpisie, pojawia się on na karcie przeprowadzonych zajęć, która znajduje się w zakładce "Dokumenty".

Rys. 34

Kursant,aby złożyć podpis, musi zalogować się na swoje konto. Dane do logowania kursant otrzymuje na maila w momencie uruchomienia szkolenia. Po zalogowaniu na głównym widoku widzi wszystkie zajęcia teoretyczne, które należy podpisać klikając "Podpisz wykład". (Rys. 45)


Rys.45


Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne podpisywane są wyłącznie na koncie instruktora w trakcie trwania jazdy. W związku z tym instruktor po zalogowaniu i przejściu do modułu "Elektronicznej karty" w Szkoleniu ABCDT, następnie mudi powinien wybrać zakładkę "Praktyka". Następnie należy wpisać nazwisko lub pesel kursanta. (Rys. 5), po Po wpisaniu nazwiska lub peselu kursanta i wyświetleniu danych kursanta należy kliknąć przycisk "Wybierz" (Rys. 6).

Rys.56

Po wybraniu kursanta pojawią się dwa przyciski przy danej godzinie jazdy. Pierwszą osobą składającą podpis jest instruktor prowadzący zajęcia, w tym cely celu należy kliknąc kliknąć przycisk "Podpisz" w kolumnie "Podpis instruktora" (Rys. 67). Podpisana jazda jest oznaczona loginem. Instruktor powinien po każdej jeżdzie jeździe uzupełnić kilometraż. Wypisane kilometry należy zatwierdzić przyciskiem "Zapisz". (Rys.67)

Rys. 67


Po złożonym przez instruktora podpisie, pojawia się możliwość złożenia podpisu przez kursanta. Po kliknieciu kliknięciu przycisku "Podpisz" w rubryce "Podpis kursanta", powinno pojawi się okno, gdzie kursant powinien wpisać swoje Hasło i zatwierdzić je przyciskiem Podpisz. (Rys. 78)

Rys.78


Dokument elektronicznej karty

Elektroniczną kartę przeprowadzonych zajęć można zobaczyć również z poziomu instruktora klikając kafelek "Wyświetl kartę kursanta" (patrz Rys.6). W nowej zakładce powina powinaa się pojawiać karta z uzupelnionymi uzupełnionymi polami, które zostały podpisane zarówno przez osobe osobę prowadzącą dane zajęcia i kursanta. (Rys. 89)


Rys.89

Egzamin wewnetrzny teoretyczny oraz praktyczny również powinien zostać zaplanowany podobnie jak inne zajęcia. W momencie kiedy kurs zostanie zdany zakończony z wynikiem pozytywnym , zaznaczając to przy kursanci (należy zaznaczyć to zgodnie z instrukcją 6) wówczas w karcie przeprowadzonych zajęc zajęć kursanta pojawi się podpis osoby przeprowadzającej egzamin.

...