Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Założenie elektronicznej karty i dodawanie zajęć

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.

...