Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Drugą ścieżką jest przejście do opcji Egzamin z poziomu listy kursantów. Wszelkie informacje na temat egzaminu, można w W module "Szkolenie ABCDT" w kursach, wybierając zakładkę "Lista kursantów" (rys. 2). Klikając żółty kafelek "Egzamin" pojawią się wszystkie informacje na temat egzaminów wewnętrznych.

Rys.2


Informacja tam zawarte dotyczą wszystkich egzaminów, jakie zostały zaplanowane lub jak odbył dany kursant. (Rys.3) Ponadto jest tam informacja na temat jego wyniku. W dowolnym momencie istnieje możliwość dodania, usunięcia bądź edycji wydarzenia. Po kliknięciu na zielony kafelek edycji przejdziemy do szczegółów egzaminu, gdzie istnieje możliwość oznaczenia egzaminu jako zaliczony lub niezaliczony

...