Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Uwaga! Opcja dotyczy pakietu premium. W celu aktywacji pakietu, prosimy o kontakt z działem handlowym.


Planowanie godzin jest niezbędnym elementem do prawidłowego wypełnienia elektronicznej karty przeprowadzonych zajęć. Dla kursów bez e-kursu należy zaplanować wszystkie zajęcia, czyli wykłady, zajęcia z pierwszej pomocy, cko oraz jazdy. Zajęcia planujemy w module Kalendarz (Rys. 1). System umożliwia przeglądanie Kalendarza w zależności od potrzeby. Jest on podzielony na 5 widoków:

...