Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rys. 2

Po zarejestrowaniu konta, na podany adres mailowy zostanie wysłany link aktywacyjny. W celu aktywacji konta należy kliknąć na załączony link i zalogować się, wpisując mail i hasło podane podczas rejestracji (rys. 1).

...