Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

W celu skonfigurowania konta poczty e-mail należy wejść w moduł Ustawienia, zakładka „Zgłoszenia”, kolejno Ustawienia Poczty – Konta E-mail. W tym miejscu należy kliknąć w zielony prostokąt „Dodaj nowe konto pocztowe” (rys. 111).

 Image RemovedImage Added

Rys. 111

Aby zdefiniować konto pocztowe należy uzupełnić następujące dane (rys. 122):

  • Serwer poczty: należy wybrać z listy rozwijanej np. Google;
  • Adres e-mail: adres konta e-maila;
  • Nazwa: imię i nazwisko nadawcy poczty e-mail lub nazwę OSK. Będzie się ona wyświetlała jako nadawca wiadomości;
  • Użytkownik: nazwa użytkownika poczty;
  • Hasło: hasło do podanego konta pocztowego.

Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zatwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.

 

Rys. 122